- Verwijzers en leerkrachten - Praktijk voor Logopedie - Marjon Dijkstra
logopedie drachten

Frisia 22 - 9207 CW Drachten - info@logopediedrachten.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
08:00 - 18:00 uur
Ook maandagavond geopend

Verwijzers en leerkrachten

  • Verslaggeving:

Bij aanvang van de logopedische behandeling brengen wij altijd verslag uit naar de verwijzer. Bij kinderen is dit vaak de huisarts. We vragen de ouders om toestemming om het verslag ook naar school, de GGD (schoolarts of consultatiebureau-arts) en eventuele andere betrokkenen te mogen sturen. Vaak wordt er steeds na een behandelperiode van een half jaar opnieuw logopedisch onderzoek gedaan en wordt verslag gedaan over de voortgang. Bij het afronden van de behandeling wordt een eindverslag geschreven. Mochten de ouders geen toestemming verlenen om het verslag naar school te sturen, raden wij de leerkracht aan om zelf te informeren bij ouders.

  • Logopedisch onderzoek

Na het eerste logopedisch onderzoek kunnen verschillende vervolgstappen genomen worden. In gevallen waarbij twijfels zijn over het gehoor, het taalbegrip of over andere ontwikkelingsgebieden kan het zijn dat we de huisarts vragen onze cliënt door te verwijzen naar andere instellingen (bijv. KNO-arts, Audiologisch Centrum, Integrale Vroeghulp). In het verslag staat altijd de reden van verwijzing genoemd. Deze is dan reeds met de ouders besproken. Mochten er geen aanwijzingen zijn voor belemmeringen op medisch gebied of op andere ontwikkelingsgebieden, wordt de logoepedische behandeling opgestart volgens het behandelplan.

  • Samenwerking logopedie en school/peuterspeelzaal

Bij kinderen die naar de peuterspeelzaal of naar school gaan, is overleg tussen groepsleiders/leerkrachten en logopedist zinvol. Bij vragen over het verslag of bij zorgen over de communicatie in de groep kunt u ons altijd bellen. Omgekeerd nemen wij ook graag contact met u op om specifieke vragen over de communicatie en over problemen op school te kunnen stellen. Het werkt voor ons prettig om de logopedische behandeling af te kunnen stemmen op de thema's die in de groep worden gehanteerd. Wanneer herhaling van logopedische oefeningen op school mogelijk is, maken wij graag gebruik van een communicatieschrift, waarin we ook logopedische oefeningen en de bijbehorende instructies toevoegen.

  • Boeken en spellen

- Babbelspel

- Atelier Topologie

- Bubbeldebub

- Silben Rallye Europa

- verstoppertje, Zwijsen

- raden maar, Zwijsen

  • Voorlichtingen

Wij bieden jaarlijks voorlichtingsavonden en workshops aan leerkrachten en pedagogisch medewerkers. De onderwerpen variëren. Uitnodigingen hiervoor worden via de intern begeleiders en locatieleiders verspreid.

  • Voorlichtingen op aanvraag

Het is altijd mogelijk om vrijblijvend te informeren naar de mogelijkheden van voorlichtingen of workshops op maat. Wij kunnen bij uw instelling voorlichting geven over verschillende onderwerpen. Zo hebben wij bijvoorbeeld voorlichting gegeven bij peuterspeelzalen en kinderdagverblijven over logopedie in het algemeen en informatie gegeven over meertaligheid op een basisschool met meertalig onderwijs. Heeft u een informatieavond voor ouders of werknemers in het vooruitzicht, waarbij u een aspect van de spraak- of taalontwikkeling of andere logopedische gebieden aan bod wilt laten komen, kunt u contact opnemen met Marjon Dijkstra, telefoon: 0512 520785 of marjon@logopediedrachten.nl 
 

Ons team