- Cliënten en ouders - Praktijk voor Logopedie - Marjon Dijkstra
logopedie drachten

Frisia 22 - 9207 CW Drachten - info@logopediedrachten.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
08:00 - 18:00 uur
Ook maandagavond geopend

Cliënten en ouders

 • De eerste afspraak
  Voor de eerste afspraak wordt u gevraagd uw verzekeringspasje, een identiteitsbewijs mee te nemen en de verwijsbrief van de huisarts, tandarts of specialist mee te nemen. Algemene gegevens worden verzameld en er wordt aan de hand van een intake een inventarisatie gemaakt van de klacht.
  U wordt tevens gevraagd om een toestemmingsformulier voor gegevensuitwisseling te ondertekenen, waarmee de verwijzer en eventueel school geïnformeerd kan worden over de resultaten van het logopedische onderzoek. Dit gebeurt altijd in overleg met u.
  Op verzoek van uw zorgverzekeraar werken wij met een behandelcontract.
 • Onderzoek en/of observatie
  Afhankelijk van de klacht waarmee u komt vindt er onderzoek en/of observatie plaats. Van de resultaten wordt een verslag gemaakt waarvan u een kopie krijgt. In dit verslag wordt ook een voorstel gedaan voor de behandeling en de inhoud van de behandeling.
 • Behandeling
  De behandeling vindt afhankelijk van de klacht eenmaal of tweemaal per week plaats. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met een afspraak op een vaste tijd en dag en dezelfde logopedist.. De duur van de behandeling kan variëren. De inschatting hiervan wordt met u besproken.
  Ouders/verzorgers zijn aanwezig bij de behandeling van hun kind. (Mocht het verstandig zijn dat een ouder niet bij de behandeling aanwezig is dat kan deze in de wachtkamer plaatsnemen.) Op deze manier is inzichtelijk wat er binnen de behandeling gebeurd om dit ook zoveel mogelijk thuis toe te passen. Hiervoor krijgt u ook advies van de logopedist.
 • Afsluiting
  Er vindt regelmatig evaluatie van de behandeling plaats om de behandeldoelen af te stellen. Na enige tijd zal ook heronderzoek plaatsvinden om de voortgang te beoordelen. Is er voldoende voortgang dan kan de behandeling afgesloten worden. U krijgt advies over de voortzetting van oefenen in de thuissituatie. Eventueel kan er een controleafspraak gemaakt 
 • Enquête
  Na afloop van de behandelperiode ontvangt u een enquête om onze zorgverlening in kaart te kunnen brengen. Wij maken hierbij gebruik van Qualizorg. Uiteraard is deze enquête anoniem.
   
 • Boekentips:

- Praten doe je met z'n tweeën, Elaine Weitzman, ISBN 9789066659704

- Jij bent belangrijk, Barbara Ward& Nancy Dodington, ISBN 9088500096

- Ik ben Bas + handleiding voor ouders, Dagmar Stam

- Bas ga je mee+ handleiding voor ouders, Dagmar Stam

- Bas waar ga je heen?+ handleiding voor ouders, Dagmar Stam

- De gele ballon, Charlotte Dematons

- Nederland, Charlotte Dematons

 

 • Websites/apps

- Bru-taal app

- www.leesleeuw.nl

- www.squla.nl
- app Jop gaat slapen
- letterlegger
- gridplayer
- wonderkind
 

 

Meer informatie over logopedie en aanverwante onderwerpen vindt u op onderstaande websites:

Logopedie
Nederlandse vereniging voor Logopedie en Foniatrie
Afasie
Dyslexie
Stotteren
Gehoor
KNO
Kind en Taal
Parkinson

Ons team