- Verwijzers en leerkrachten - Praktijk voor Logopedie - Marjon Dijkstra
logopedie drachten

De Giek 17 - 9206 AS Drachten - info@logopediedrachten.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
08:00 - 18:00 uur
Ook maandagavond geopend

Marleen de Jong-DeVries en Danielle van Leusen-De Dreu

Marleen de Jong-de Vries en Danielle van Leusen-de Dreu

Marleen werkt sinds 2008 in de praktijk, zij heeft 4 jaar daar met veel plezier behandelingen gegeven aan kinderen met spraak- en taalproblemen en aan volwassenen met stemklachten.

Sinds november 2012 ligt de focus van Marleen  werkzaamheden binnen de praktijk op dit gebied. Verder wordt ze betrokken bij diagnostiek bij kinderen met taalproblemen. Naast logopedist is Marleen namelijk ook linguïst. Als linguïst heeft zij zich gespecialiseerd in taalontwikkelingsstoornissen, meertaligheid en woordvinding.

Danielle is in 2011 ben afgestudeerd als logopedist aan hogeschool Windesheim in Zwolle. Tijdens haar studie heeft ze stage gelopen in een logopediepraktijk en in het speciaal basisonderwijs (SBO).
Naast logopedist is Danielle ook  orthopedagoog. Deze opleiding heeft zij in 2009 succesvol afgerond aan de Rijksuniversiteit in Groningen. 

In september 2011 is Danielle gaan werken in de praktijk. Vanaf juli 2019 werkt Danielle niet meer in de praktijk maar is ze nog wel aan de praktijk verbonden. Danielle heeft de opleiding Sensorische informaiteverwerking gedaan en zij werkt samen met  Marjon bij preverbale logopedie.

 

Ons team